Powiadomienia SMS o promocjach.

Nie pozwól aby omijały Ciebie oferty specjalne i ekstra promocje w BROCCI! Zapisz się do bezpłatnego systemu powiadomień SMS.

format: 9 cyfr bez dodatkowych znaków To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Rejestracja lub rezygnacja *
To pole jest wymagane

Udostępnione dane służą tylko do informowania Państwa, o naszych specjalnych promocjach i wydarzeniach. Nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom i osobą.
Z poważaniem
zespół BROCCI

captcha Przepisz tekst z obrazka To pole jest wymagane

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji:
* zawartej umowy - usługi w serwisie mProfi.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
* marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług realizowanego w formie tradycyjnej (papierowej i elektronicznej), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w związku z art. 10 ust. 2 Prawa Telekomunikacyjnego (po uzyskaniu zgody).
* przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (po wyrażeniu odrębnej zgody w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę) lub oraz w związku z art. 10 ust. 2 Prawa Telekomunikacyjnego (po uzyskaniu zgody).
Administratorem danych osobowych jest Dorota Brok BROCCI.
Kanałem komunikacji do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest kontakt@brocci.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy będą przetwarzane przez okres umowy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji części lub całości usług w serwisie mProfi.pl.

Podanie danych osobowych w celu marketingu usług jest dobrowolne, brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie skutkował tym że informacje o ofertach i promocjach nie zostaną dostarczone do podmiotu danych w związku z czym nie będzie o nich wiedział co może go narazić na wyższe koszty usług.

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.


To pole jest wymagane