Powiadomienia SMS: Miasto i Gmina Brusy

System powiadamiania SMS

Zapisz się do naszych serwisów informacyjnych. Otrzymywanie SMSów w ramach poniższych usług jest bezpłatne, a dzięki temu będziemy mogli poinformować Cię o wydarzeniach, które mogą być dla Ciebie ważne. Zapraszamy do rejestrowania się!

Wybierz grupy tematyczne*


Sposób dostarczenia*

* wprowadzając nr telefonu do systemu wyrażam zgodę na jego przetwarzanie przez administratora danych w celu otrzymywania SMSów z informacjami o wydarzeniach w mieście i gminie Brusy.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Brus, który reprezentuje Gminę Brusy i jest kierownikiem Urzędu Miejskiego w Brusach z siedzibą przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.
2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@brusy.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda:
- art. 6 ust.1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dobrowolne zgłoszenie swojego numeru komórkowego do systemu powiadamiania SMS w serwisie mProfi.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji usługi wysyłania SMSów z informacjami o wydarzeniach w mieście i gminie Brusy.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma COMVERGA Sp. z o.o. – właściciel platformy mProfi.pl, która na podstawie umowy świadczy przedmiotową usługę dla Urzędu.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody poprzez rezygnację z subskrypcji na stronie https://panel.mprofi.pl//rejestracja/BRUSY/. Po rezygnacji numer telefonu zostanie usunięty z bazy.
10. Posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz kopii danych,
- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Jeżeli nie chcesz dłużej otrzymywać powiadomień SMS możesz zrezygnować z subskrypcji.