Rejestracja

System powiadamiania SMS

Zapisz się do naszego serwisu informacyjnego. Otrzymywanie wiadomości SMS w ramach poniższych usług jest bezpłatne. W ten sposób będziemy mogli poinformować Cię o sprawach, które mogą być dla Ciebie ważne. Zapraszamy do rejestrowania się! Po kliknięciu pola "zarejestruj" otrzymasz SMS-a z unikatowym kodem, który wpisz w pole "kod potwierdzający", aby dokończyć rejestrację.

Wybierz grupy tematyczne*
Administratorem danych osobowych jest Instytut Tyflologiczny PZN. Kanałem komunikacji do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest daneosobowe@pzn.org.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
* przekazywania osobom zainteresowanym informacji dotyczących istotnych spraw związanych z życiem z dysfunkcją wzroku oraz przedsięwzięć podejmowanych przez Polski Związek Niewidomych.
* realizacji Umowy, którą Instytut Tyflologiczny PZN zawarł z serwisem mProfi.pl na obsługę systemu komunikacji SMS.
Dane są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w związku z art. 10 ust. 2 Prawa Telekomunikacyjnego (po uzyskaniu zgody).
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją Umowy będą przetwarzane przez okres umowy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osoby do danej grupy tematycznej.
Podanie danych osobowych jest warunkiem otrzymywania wiadomości za pomocą systemu komunikacji sms, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.


Jeżeli nie chcesz dłużej otrzymywać powiadomień SMS możesz zrezygnować z subskrypcji.