System za pośrednictwem bezpłatnych SMS-ów informuje mieszkańców o zagrożeniach (np.: gwałtowne wichury, nawałnice, śnieżyce, powodzie itp.) oraz utrudnieniach (np.: lokalne awarie, uciążliwe remonty, stan dróg itp.) oraz ważnych wydarzeniach lokalnych (np.: festyny, imprezy sportowe).