Witamy w systemie powiadamiania SMS Retina AMD Polska. Otrzymywanie wiadomości SMS w ramach poniższych usług jest bezpłatne, a dzięki temu będziemy mogli poinformować Cię o ważnych dla Ciebie sprawach dotyczących wybranego schorzenia. Zapraszamy do rejestrowania się! Wypełnij formularz, zaznacz grupę schorzenia lub kilka schorzeń, którymi jesteś zainteresowany. Zapoznaj się z treścią regulaminu. Po kliknięciu pola "zarejestruj" otrzymasz SMS-a z unikatowym kodem, który wpisz w pole "kod potwierdzający", aby dokończyć rejestrację.

Wybierz grupy tematyczne*

WIADOMOŚĆ INFORMACYJNA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W SYSTEMIE KOMUNKACJI SMS

Administratorem danych osobowych jest RETINA AMD Polska.
Kanałem komunikacji do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest retinaamd@retinaamd.org.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
* przekazywania osobom zainteresowanym ważnych dla nich informacji dotyczących schorzeń siatkówki i plamki żółtej
* realizacji Umowy, którą Retina AMD Polska zawarła z serwisem mProfi.pl na obsługę systemu komunikacji SMS

Dane w tych celach są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w związku z art. 10 ust. 2 Prawa Telekomunikacyjnego (po uzyskaniu zgody).

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją Umowy będą przetwarzane przez okres umowy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osoby do grupy lub grup schorzenia, które ją interesują.

Podanie danych osobowych jest warunkiem otrzymywania wiadomości za pomocą systemu komunikacji sms, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.


Jeżeli nie chcesz dłużej otrzymywać powiadomień SMS możesz zrezygnować z subskrypcji.