System powiadamiania SMS gminy Krynice

Urząd Gminy Krynice wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców uruchamia system bezpłatnych wiadomości SMS z informacjami o: imprezach (kulturalnych sportowych akcjach organizowanych przez Gminę), zagrożeniach meteorologicznych, awariach (np. braki w dostawie wody, prądu), terminach zebrań wiejskich, bezpłatnych badaniach wykonywanych na terenie Gminy, zbiórce odpadów wielkogabarytowych, opłatach i podatkach lokalnych i inny ważnych dla mieszkańców wydarzeniach.

Administratorem danych osobowych jest ugkrynice@krynice.com.pl, , .
Kanałem komunikacji do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest ugkrynice@krynice.com.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji:
* zawartej umowy - usługi w serwisie mProfi.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
* marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług realizowanego w formie tradycyjnej (papierowej i elektronicznej), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w związku z art. 10 ust. 2 Prawa Telekomunikacyjnego (po uzyskaniu zgody).
* przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (po wyrażeniu odrębnej zgody w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę) lub oraz w związku z art. 10 ust. 2 Prawa Telekomunikacyjnego (po uzyskaniu zgody).

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy będą przetwarzane przez okres umowy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji części lub całości usług w serwisie mProfi.pl.

Podanie danych osobowych w celu marketingu usług jest dobrowolne, brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie skutkował tym że informacje o ofertach i promocjach nie zostaną dostarczone do podmiotu danych w związku z czym nie będzie o nich wiedział co może go narazić na wyższe koszty usług.

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Jeżeli nie chcesz dłużej otrzymywać powiadomień SMS możesz zrezygnować z subskrypcji.