Gmina Murowana Goślina

*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Wybierz grupy tematyczne*

Sposób dostarczenia*

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi komunikacji (zwanej dalej Umową). Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy, a ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usługi.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina; e-mail:
inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl
Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podmiotem przetwarzającym powierzone przez Gminę dane, tylko do celu realizacji Umowy, jest podwykonawca - Materna Communications sp. z o. o. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umowy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.
Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą profilowane.

Jeżeli nie chcesz dłużej otrzymywać powiadomień SMS możesz zrezygnować z subskrypcji.