Rejestracja

System Informacyjny SMS Miasta Siemiatycze

Zapisz się do naszych serwisów informacyjnych. Otrzymywanie SMSów w ramach poniższych usług jest bezpłatne, a dzięki temu będziemy mogli poinformować Cię o wydarzeniach, które mogą być dla Ciebie ważne. Zapraszamy do rejestrowania się!

Wybierz grupy tematyczne*


Sposób dostarczenia*

Wyjaśnienia do formularza:
System Informacyjny SMS Miasta Siemiatycze przeznaczony jest dla mieszkańców Miasta Siemiatycze. Jego celem jest informowanie o ważnych terminach, interesujących wydarzeniach związanych z Miastem Siemiatycze.
Jeżeli Twój operator obsługuje SMS-y głosowe w naszym systemie możesz także podać numer telefonu stacjonarnego, treść SMS-a zostanie Ci odczytana.
Twój numer telefonu nie będzie wykorzystywany do innych celów tylko tych jakie zostaną wybrane w tym formularzu.

Wymagane zgody:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1) administratorem danych osobowych użytkownika systemu SISMS jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS na telefony komórkowe lub bezpłatnych komunikatów głosowych na telefony stacjonarne, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługę wysyłki wiadomości SMS na telefony komórkowe i komunikatów głosowych na telefony stacjonarne;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67));
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zarejestrowania w Systemie Informacyjnym SMS służącym do wysyłania powiadomień tekstowych lub głosowych;
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli nie chcesz dłużej otrzymywać powiadomień SMS możesz zrezygnować z subskrypcji.